< Terug naar overzicht

Strip en cartoon over het mestoverschot

De intensieve veehouderij promoot de bouw van grote mestfabrieken,  die het Brabantse mestoverschot van 60% op zou lossen. Tijd voor een satirisch stripje.

Het bewerken van mest kost erg veel energie en geld, wat onvoldoende terug wordt verdiend met verkoop van ‘het bruine goud’, zoals het te verkopen restprodukt wel wordt genoemd. Alleen met veel subsidie (betaald door u en ik) kunnen deze fabrieken draaien. De betrokken bedrijven (en banken) verdienen eraan, omwonenden blijven met stank, kosten, horizonvervuiling, extra verkeersdruk en toenemende gezondheidsrisico’s zitten. In Duitsland groeit ondertussen de weerstand tegen import van Nederlandse mest, omdat de samenstelling ervan onbetrouwbaar zou zijn. Controle op kwaliteit is ook een moeilijk punt in deze fraudegevoelige sector, zo constateerde de Wagenings universiteit na grondig onderzoek. Men wil ook biogas produceren via mestvergisting, maar in Duitsland komt men daar alweer van terug omdat de kosten hoger blijken dan de baten en subsidies daarom worden stopgezet. In mijn gemeente hangt men nog vrolijk het rooskleurige verhaal aan dat de nog te bouwen mestvergister alle problemen op gaat lossen en veel geld op zal leveren. Dorpsbewoners vrezen vooral de 1200 vrachtwagens die dagelijks aan het lokale verkeer worden toegevoegd, evenals stank. Bezwaren die door de initiatiefnemer weg worden gewuifd. Hopelijk wordt de politiek wakker voordat er miljoenen in deze bodemloze mestput zijn gestort.

Het Burgerplatform Minder Beesten is tegen bouw van mestfabrieken en voor verkleining van de veestapel. Ook meehelpen het Brabantse buitengebied leefbaar en gezond te houden? Teken de petitie. Meer info en achtergrondartikelen op de site Minder-Beesten.nl.

Het ZLTO praat liever niet meer over mest he, dat heeft zo’n negatieve bijklank… (echt waar, je verzint het niet).