< Terug naar overzicht

PETITIE - stop massale bomenkap langs provinciale wegen

Voor Stichting de Bomenridders heb ik deze petitie opgesteld en persberichten gestuurd aan politieke partijen, milieufederaties, bomenstichtingen en de media.

Provincies gaan duizenden bomen kappen langs provinciale N-wegen. Alle ‘obstakels’ tot 4,5 meter van de weg moeten verdwijnen. In Zuid-Holland betekent dit het kappen van zo’n 6000 bomen, in andere provincies nog veel meer. Dat wegen daardoor veiliger worden is een illusie en is omstreden. Kale bermen nodigen uit tot harder rijden met als gevolg ernstiger letsel en meer schade bij ongevallen. Hoge snelheid, telefoneren en gevaarlijk rijgedrag zijn oorzaken van ongevallen, bomen zelden tot nooit. Ons mooie landschap wordt onaanvaardbaar aangetast. Geluid- en windoverlast nemen toe, schaduw, verkoeling, afwisseling, compensatie CO2 en afvang van fijnstof nemen af.
Beleidsmakers lopen kritiekloos achter discutabele aanbevelingen van kenniscentrum CROW aan, aangemoedigd door de ANWB. Omwonenden en groene belangengroepen worden amper betrokken bij de plannen; schandalig en strijdig met beleid dat vraagt om betrokken burgers. Hoezo participatiemaatschappij?

De Bomenridders roepen daarom de verantwoordelijken op de kap langs N-wegen onmiddellijk te stoppen. Samen met omwonenden en andere belanghebbenden moeten de plannen opnieuw maar met andere uitgangspunten vormgegeven worden. Iedereen is voor een grotere verkeersveiligheid maar niet ten koste van ons landschap. Omwonenden hebben door hun plaatselijke kennis vaak beter inzicht in alternatieven om de verkeersveiligheid ter plaatse te verbeteren. Een goede afweging van zowel het belang van verkeersveiligheid alswel het belang van natuur- en landschapsbehoud is essentieel. De petitie is hier te ondertekenen. Achtergrondinformatie kun je lezen op de site van de stichting.

Heb je een Facebook account, ‘like’ dan meteen ook even de speciale actiepagina.

Op 9 juni was mijn ingezonden brief aan de Volkskrant ‘brief van de dag’. Die had niets te maken met deze actie, maar met het net gelanceerde online register van monumentale bomen, waar de krant een mooi artikel over had geplaatst.