< Terug naar overzicht

Monumentale bomen Rotterdam inventariseren

De kapvergunning voor Rotterdamse particulieren zou afgeschaft worden. Daar konden De Bomenridders mee leven want het belangrijkste doel was immers bereikt: voor gemeentelijke bomen zou de kapvergunningsplicht tot stamomtrek 50 cm. gehandhaafd blijven, evenals voor de ‘grootboombezitters’. Maar dan moest er nog wel iets geregeld worden voor bijzondere bomen in tuinen. Want ook die oude onvervangbare bomen zouden vogelvrij zijn wanneer de kapvergunningsplicht voor particulieren zou verdwijnen. De Bomenridders boden daarom de wethouder aan om onbezoldigd een Bijzondere Bomenlijst op te gaan stellen. Het zag er goed uit; steeds meer raadsleden leken ervoor te zijn om de motie van Groen Links te steunen: Behoud de kapvergunning voor een selectie bijzondere bomen, zoals elke stad in Nederland doet die de kapvergunning dereguleert. Leefbaar Rotterdam, de SP en CU/SGP stemden afgelopen nacht voor de motie. Een minderheid in de raad. De motie is dus verworpen. Toch stond 26 juni op de gemeentesite dat ze in kaart zullen worden gebracht om ze alsnog beter te beschermen. Verrassend!

Tandeloze tijger
De opgestelde Bijzondere Bomenlijst leek een tandeloze tijger te worden. Bomen die op de lijst staan hebben geen enkele juridische bescherming tegen de zaag. De wethouder opperde dat zo’n lijst prima was om voorlichting mee te bedrijven richting eigenaren van bijzondere bomen. De Bomenridders konden eigenaren best gaan adviseren over hoe hun kostbare bomen goed te verzorgen. Dat is veel te vrijblijvend. Wat als de boomeigenaar daar geen boodschap aan heeft en toch van zo’n boom af wil? Dan staan buren, Bomenridders en gemeente machteloos.

Ideologie
“Het vertrouwen in de burger die van bomen houdt en er dus afblijft” is de mantra die de D66 en VVD hanteren om monumentale bomen niet te beschermen. Hiermee wordt de zelfstandige en betrokken burger, waar velen zo hoog van opgeven, tandeloos gemaakt. Bezwaar tegen kap van bijzondere bomen is onmogelijk geworden. Zoals gezegd, elke Nederlandse gemeente die de kapvergunning afschaft (en dat zijn er talloze) legt een bomenlijst of ‘Groene Kaart’ aan. De stap die het college in de nacht van donderdag 20 juli nam - tussen moties over hondenpoep en op straat zwervende winkelwagentjes door - is daarmee een unicum. Het is te hopen dat de wethouder binnen niet al te lange tijd zal inzien dat deze stap niet in lijn is met wat voor duurzaam beleid dan ook, laat staan binnen dat van haar partij D’66 .

Er is hoop
Later dit jaar zal over de legesverordening in de raad gedebatteerd worden. Dan kan een nieuwe poging gedaan worden om het beleid bij te sturen. Er zijn namelijk diverse organisaties voor het opnemen van een bomenlijst in de APV, waaronder de door B&W zelf ingestelde Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur. De Bomenridders gaan dus gewoon door met het inventariseren van oude bomen. De suggestie van de PvdA op een later moment in de APV op te nemen is de ridders niet ontgaan. Kortom, op naar de volgende ronde!

De bomenlijst heeft nu dus nog geen juridische grond. Is daarmee de lijst een loos gebaar? Nee, zeker niet! Het biedt nieuwe mogelijkheden:
- Het wordt hoog tijd te weten hoe rijk Rotterdam is.
- Publiek wordt actief betrokken bij inventarisatie en boombelangen.
- Controle of het vertrouwen dat de politiek uitsprak in het NIET kappen door burgers van ‘bijzondere bomen’ gerechtvaardigd is.
- Als blijkt dat er, een door niemand gewenste, ernstige toename van kap plaatsvindt is de weg voorbereid om hieraan een halt toe te roepen.