< Terug naar overzicht

Live tekenen over gebiedsontwikkeling A15-zone Rotterdam Charlois

Deelgemeente Charlois organiseerde twee inspraakavonden voor bewoners en ondernemers van de Charloisse Lagedijk. Doel: ideeën uitwisselen over de toekomst van het gebied net boven de A15. Er was nogal wat reuring in de tent, zowel over het besluitvormingsproces als de inhoud.

Stedenbouwkundige Sandra Prins, landschapsarchitecte Sandra de Bont, portefeuillehouder ruimtelijke ordening Alaattin Erdal en gespreksleider Erland Swaving gingen in gesprek met een zaal vol belangstellenden. Ik was blij te horen dat behoud van het unieke cultuurhistorische landschap en de natuur als kernpunt bovenaan staat. Alle nog te maken plannen voor woningbouw, recreatie, verkeersstromen en bedrijvigheid zullen getoetst worden aan strenge randvoorwaarden. Op deze site kunt u meer over de visie lezen.

Dat er tegengestelde belangen zijn bleek al snel. Bewoners willen rust en ruimte, dus een autoluwe Charloisse Lagedijk en zo min mogelijk nieuwbouw. Ondernemers hebben juist baat bij een goede bereikbaarheid. Met name deze laatste groep uitte stevige kritiek op de plannen, zoals het omvormen van de Heulweg (die onder de A15 duikt) tot een waterweg als schakel in de Blauwe Verbinding. Die verbinding gaat vers water uit de Oude Maas via plassen in de A15-zone naar het Zuiderpark brengen en kan tevens watersportmogelijkheden creëren. Dit plan is al in uitvoering en bewoners hebben het gevoel geen invloed uit te kunnen oefenen. De fietsbrug over de A15 vindt men met 9 meter veel te hoog en zou het uitzicht verpesten. Bewoners van de villa’s aan de Smitshoekseweg zagen echter woningbouw in het hogere segment aan de nieuw aan te leggen waterdriehoek wel zitten. Natuurlijk kun je niet aan ieders wensen voldoen. Een compromis is op allerlei punten onvermijdelijk. Insteek is wel om echt de wensen en bezwaren van bewoners mee te nemen in de uitwerking van de plannen, eind dit jaar. Dat klinkt goed. Belofte maakt schuld.

Om de groene A15 zone beter bereikbaar te maken voor omliggende wijken wil men drie extra verbindingen realiseren. 1) Een fietsroute vanaf de Krabbendijkestraat via een fietsbrug over de A15 naar het Buyteland van Rhoon. 2) De Zuiderparkweg verlengen en aan laten sluiten op de A15. 3) De waterverbinding van de Oude Maas langs Barendrecht naar het Zuiderpark. De plannen kijken 20 jaar vooruit. Een brede blik is dus nodig. Wat zijn de behoeften van Rotterdam-Zuid in dat gebied? De lijst is lang, zoals leerwerk-plekken, zorglokaties, onderwijs, sportvelden, woningen, recreatie, wandelpaden, schone lucht, behoud van bomen, horeca, ruiterpaden, bedrijsruimte en een open zicht op het omliggende landschap. Als de hakken nu hier en daar uit het zand gaan en bestuurders en bewoners in gesprek blijven kan het nog best wat moois op gaan leveren. Ik ben als groot liefhebber van deze dijk en groene omgeving erg benieuwd naar de uitwerking van de plannen.