< Terug naar overzicht

Jeugd in School en Wereld

Wat is de rol van de schoolmaatschappelijk werker? Dat is soms niet helemaal duidelijk. Met welke problemen klop je als leraar aan bij de SWM-er? Het artikel gaat in op het scala aan problemen waar men mee te maken krijgt zoals pesten, slechte cijfers, ruzie met andere leerlingen en conflicten met ouders. De behoeftes van leerlingen verschillen per school aanzienlijk en hangen onder andere af van het milieu waarbinnen de school opereert, de woon- en leefomgeving, sociaal-economische verschillen, gezondheid, ouders, etniciteit. De SMW-er heeft een verbindende functie tussen de school en de wereld buiten school. Ik ga vanaf nu elke maand een artikel in het blad van beeld voorzien.