< Terug naar overzicht

infographics voor de Brabantse Milieufederatie

Voor het rapport Volksgezondheid en Veehouderij heb ik een serie illustraties gemaakt. Met name in Brabant en de Achterhoek hebben het milieu en de mensen die er wonen veel last van de intensieve veehouderij. In het rapport worden alle aspecten behandeld: kwaliteit van lucht, water en bodem, fijnstof, dierziektes, het ontstaan van resistente bacteriën als gevolg van antibioticagebruik, verkeeroverlast, burgerprotesten tegen meststank en achteruitgang van biodiversiteit. Het rapport is HIER te lezen.

Voor de cover had ik het onderste beeld graag gekozen, maar het werd de bovenste van deze twee: