< Terug naar overzicht

Cartoons voor Burgerplatform Minder Beesten

Deze bundeling van burgergroepen heeft een PETITIE gelanceerd tegen de overlast van de groeiende veestapel. Voor de nieuwe site en social media maakte ik deze cartoons. Brabant is de meest veedichte provincie van Nederland. De vee-industrie bouwt grote mestfabrieken in Brabant om nóg meer dieren te kunnen houden. Dat leidt tot verdere aantasting van leefomgeving en gezondheid. Brabant heeft nu de kans te kiezen voor een stop op de groei van de veestapel.

Persbericht: De petitie roept Provinciale Staten van Noord-Brabant op om een onmiddellijke stop in te stellen op de groei van de veestapel in heel Brabant, geen nieuwe mestfabrieken toe te staan, de omschakeling naar grondgeboden en diervriendelijke veehouderijen maximaal te stimuleren en maatregelen te treffen om de Brabantse veestapel fors in te krimpen.
De initiatiefnemers wijzen erop dat als gevolg van de vee-industrie het leefmilieu in een groot deel van Brabant slecht is, de volksgezondheid in het geding is en de biodiversiteit achteruit holt. De Brabantse veestapel blijft maar groeien (al 36 miljoen dieren op 2,5 miljoen mensen) en produceert 15 miljard kilo mest per jaar. Bovendien leven de dieren in de vee-industrie onder slechte omstandigheden. Tot overmaat van ramp wil de vee-industrie grootschalige mestfabrieken in Brabant bouwen om de veestapel verder te kunnen uitbreiden. Provinciale Staten nemen vóór de zomer een besluit over een nieuw mestbeleid. Zij kunnen ervoor kiezen de groei van de veestapel te stoppen én te voorkomen dat overal in Brabant grote mestfabrieken worden gebouwd. 

Ik heb een Facebookpage gemaakt voor het burgerplatform en onderhoud ook hun twitter-account @Minder_Beesten.

Boeren en milieugroepen zijn al enkele keren om de tafel gaan zitten om te praten over hoe het nu verder moet met die ruim 15.000.000 ton mest per jaar die in Brabant wordt geproduceerd.

Zie ook Facebook > Stop de groei van de Brabantse veestapel. En twitter @Minder_Beesten.