< Terug naar overzicht

Cartoons over eindexamenfraude

In Profielen, het magazine van de Hogeschool Rotterdam: hoe vaak wordt er fraude gepleegd en hoe pakken studenten dat aan? Studenten maken zich soms schuldig aan plagiaat, spieken en mobieltjes het lokaal in smokkelen. Maar zij zijn niet de enigen die de regels niet naleven. Docenten geven soms onbedoeld tijdens de les te veel inzicht in wat er in het examen gevraagd zal worden. En surveillanten die staan te knikkebollen maken spieken soms te makkelijk.