< Terug naar overzicht

Broodje lokale politiek

Lokale politiek in Heeze-Leende. Het is een flink bord vol. Ik heb een hapje geprobeerd. Onderaan: opiniestuk over de steeds snellere groei van de Brabantse veestapels.

Vorig jaar is de Brabantse veestapel met maar liefst 3,1% gegroeid, een fors hoger percentage dan voorgaande jaren. Zo groeide het aantal koeien met ruim 5.500, het aantal varkens met bijna 235.000 en het aantal kippen met meer dan 770.000. In 2015 stond in de krant: “Brabant wil geen groei veestapel bij betere mestverwerking”. Toch blijven vergunningsaanvragen voor extra stallen veelal gewoon vergund worden, ook in onze gemeente. Maar de oude stallen worden toch afgebroken om nieuwe schonere neer te zetten? Helaas, de oude blijven vaak gewoon staan en niet als caravanstalling, maar met dieren en al.

Meer stallen betekent meer aantasting van het landschap, meer stank, verbreding van wegen, meer uitstoot van schadelijke stoffen en meer mest die vervoerd moet worden omdat men het niet kwijt kan. Bedrijven en banken incasseren de winst, overheden de belastinginkomsten en leges. Wat hebben plattelandsbewoners eraan die hier geen inkomen uit halen? Zij betalen de prijs van het samenleven met 5,9 miljoen varkens en 28 miljoen kippen.

Milieuorganisaties vragen elk jaar weer om aandacht voor dit groeiende probleem. Toch wordt de aantasting van ons milieu alleen maar groter en de biodiversiteit kleiner. Hoe komt dat toch? De agro-industrie is zeer succesvol met het lobbyen richting overheden, veel succesvoller dan de beschermers van onze natuur en gezondheid. Economische argumenten wegen altijd zwaarder dan welzijn, gezondheid en natuurbehoud als de overheid wikt en weegt. Het ZLTO propageert verduurzaming van de industrie, die echter nooit als verkleining van veestapels wordt ingevuld, maar steevast vergroting betekent. Mestverwerkingsfabrieken worden als oplossing voor mestoverschotten gepresenteerd. Door wie? Door de industrie zelf. Objectieve informatie over de gevolgen en risico’s voor de omgeving is daarmee ver te zoeken.

Leveren deze ontwikkelingen kritische vragen op in gemeenteraden? Dat zou je wel hopen, maar in gemeenten waar deze problemen het meest spelen zijn juist partijen die bescherming van de natuurlijke omgeving hoog op de agenda hebben te klein om invloed te hebben of zelfs geheel afwezig. Groen Links en de Partij voor de Dieren worden in Heeze-Leende node gemist! Want jaar na jaar nemen de hectares grond die met stallen bedekt zijn toe. Staat het bestemmingsplan bedrijvingheid in de weg? Daar vinden we wel iets op want de schoorsteen moet blijven roken. Hebben boeren illegaal bomen gekapt? Handhavers hebben blijkbaar belangrijkere dingen te doen. In de lokale media lees je hier nauwelijks over.

Onze heide, bossen en door eiken omzoomde weilanden trekken veel toeristen (die ook hier geld uitgeven!). Sommigen kopen er zelfs een huis, om er elke dag weer van te kunnen genieten. Wees gewaarschuwd, beste genieters van het Brabantse land, daar kan sluipenderwijs - zonder dat u er veel erg in hebt - een einde aan komen. Verontruste burgers zijn roependen in een woestijn van maisvelden en raaigras. Hoog tijd dat zij zich beter gaan organiseren om hun belangen effectiever te kunnen verdedigen, want de politieke partijen die aan het roer staan hebben andere prioriteiten.

Natuurlijk laten dorpsraden en het IVN zich wel eens kritisch uit over de ruimtelijke gevolgen van gemeentelijk beleid. Terwijl overheden blij zouden moeten zijn met deze actief meedenkende bolwerken van burgerparticipatie en kennis krijgen deze echter te horen “dat zij niet aan politiek behoren te doen.“ Daar sta je dan met je goeie gedrag. De milieuklachtenlijn bellen (073-6812821), daarmee sla je nog geen deuk in een pakje boter. Hoe moet het dan wel? Aan tafel zien te komen bij de beleidsmakers, en serieus genomen worden door een achterban plus solide organisatie onder je kont te hebben, dat is de enige manier om echt iets te bereiken. Dat bereiken is een enorm karwei, maar gelukkig blijven er mensen bereid zich hiervoor in te zetten. Zo is Stichting Houd Heeze-Leende Leefbaar onlangs nieuw leven ingeblazen. Daar gaan we dit jaar ongetwijfeld meer van horen.

de groeten van @Groen_Heeze