< Terug naar overzicht

Automatisering Gids - e-justice

Het gebruik van digitale systemen heeft grote invloed op de rechtspraak. We kunnen inmiddels wel spreken van elektronische rechtspraak. De complexiteit wordt hierdoor zo hoog dat rechters niet meer op eigen kracht kunnen rechtspreken. De kwaliteit van de rechtspraak moet daarom stevig onder de loep genomen worden.