< Terug naar overzicht

Rotterdam Climate Initiative

Via Leene TXT visuele communicatie kreeg ik deze opdracht.

En een close up:

Bedrijven werken samen aan logistieke oplossing voor grootschalig transport van CO2.

Rotterdam, 17 maart 2010 - Vandaag ondertekenen de bedrijven Vopak,
Anthony Veder, Air Liquide en Gasunie een overeenkomst met de Rotterdamse
wethouder Grashoff (milieu) namens de gemeente Rotterdam als partner van het
Rotterdam Climate Initiative (RCI). Hiermee wordt de intentie vastgelegd om
gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de doelstelling van het RCI: halvering van
de CO2-uitstoot ten opzichte van de waarden in het jaar 1990. Grootschalige afvang
en opslag van CO2 is daarbij een belangrijke stap. De CO2 komt dan niet in de lucht
en heeft geen invloed op het klimaat.
De bedrijven willen samenwerken om op termijn twee dingen mogelijk te maken:
• tijdelijke opslag van CO2 in een op te zetten doorvoerlocatie (hub); en
• transport naar lege gasvelden in de Noordzee via een pijpleiding of per schip.
Volgens de bedrijven is dit niet alleen een wereldprimeur, maar tevens technisch
haalbaar.
In 5 processtappen naar een wereldprimeur
1. CO2 wordt uit de uitstoot van industrie afgevangen.
2. ‘Puur’ CO2-gas wordt na de afvang gasvormig of vloeibaar naar de voorziene
CO2-hub getransporteerd.
3. Op de hub wordt gasvormig CO2 per pijpleiding naar lege gasvelden
gestuurd, ofwel vloeibaar gemaakt en tijdelijk opgeslagen in opslagtanks.
4. Vloeibaar CO2 wordt in speciale zeeschepen overgeslagen.
5. Schip vaart met CO2 naar inlaatpunt op zee, en koppelt aan op een leeg
gasveld voor permanente opslag.
Expertise
Het Rotterdam Climate Initiative is verheugd dat deze bedrijven hun expertise
willen bundelen om te bekijken of een kostenefficiënte vorm van transport en
opslag van CO2 haalbaar is.

• Air Liquide is wereldwijd marktleider in gassen voor de industrie, gezondheid en het milieu. De Groep combineert vele producten en technologieën voor de ontwikkeling van waardevolle toepassingen en diensten, niet enkel voor zijn klanten maar ook voor de samenleving. Als onderdeel van zijn technologieën, beheerst Air Liquide de totale CO2 keten:
zuivering, vloeibaar maken en transport.
• Koninklijke Vopak N.V. is wereldmarktleider op het gebied van
onafhankelijke opslag van bulkvloeistoffen. Vopak probeert met de haven
overeenstemming te bereiken over een vestigingslocatie voor de CO2-hub,
zodat een volledige en betrouwbare dienstverlening kan worden opgezet
voor iedere geïnteresseerde partij (Third Party Access).
• Anthony Veder Group NV is een expert in het transporteren van vloeibaar
gassen per gastanker, waaronder CO2. Anthony Veder heeft een schip
ontwikkeld dat offshore de CO2 kan lossen op gasvelden en producerende
Olie velden, onafhankelijk van bestaande infrastructuur.
• Gasunie is specialist op het gebied van gasinfrastructuur. Het bedrijf richt
zich volledig op de infrastructuur (leidingen) tussen de emitters en de hub
(of, als dat voordeliger is, de gasvelden zelf).