< Terug naar overzicht

JSW Magazine - rekenonderwijs

Er wordt veel gediscussieerd over wat goed rekenonderwijs is. Daarbij worden uitspraken gedaan over de kwaliteit van het rekenonderwijs op de basisscholen in Nederland. Vooral ontwikkelaars en vakdidactici zijn daarbij aan het woord. Maar hoe denken leerkrachten en leerlingen in de basisschool eigenlijk over hun rekenonderwijs?

De vraag hoe leerkrachten en leerlingen denken over hun eigen rekenonderwijs, is voor de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken- Wiskundeonderwijs (NVORWO) en de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) aanleiding geweest om onderzoek te laten doen naar het ‘Beeld van het rekenonderwijs op de basisschool’. Hoe denken leerkrachten werkzaam in het (speciaal) basisonderwijs en leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool over hun rekenonderwijs? Om dit te peilen is hen gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Via een digitale enquête zijn meningen, verwachtingen, ideeën en behoeften van leerkrachten en leerlingen geïnventariseerd. Ruim vijfhonderd leerlingen en bijna zeshonderd leerkrachten hebben gereageerd.

Uit het onderzoek blijkt dat leerkrachten heel tevreden zijn over hun eigen bekwaamheid ten aanzien van het vak rekenen. Zij waarderen zichzelf hoog wanneer het hun kennis met betrekking tot het vak rekenen betreft. Deze conclusie kan getrokken worden na het analyseren van de vragen die betrekking hebben op de eigen bekwaamheid van leerkrachten. Slechts 7% van de leerkrachten heeft wensen ten aanzien van professionalisering. Zij geven aan zich vooral op een informele manier te willen ontwikkelen op het gebied van rekenonderwijs, bijvoorbeeld door het lezen van artikelen in vakbladen.  Het inzetten van een rekencoördinator, die samenwerkt met een externe deskundige, zou een manier kunnen zijn om op een informele manier nascholing binnen het team te realiseren. Ook de Rekenverbetertrajecten van de PO-raad zijn een mooi voorbeeld van laagdrempelige, vakinhoudelijke ontwikkeling op de werkvloer. Tenslotte kunnen directies de invoering van een nieuwe rekenmethode aangrijpen om met het hele team een cursus op het gebied van rekenen te gaan volgen.  Uikomsten van het onderzoek leest u dus binnenkort in JSW Magazine.

auteurs: Marlies van der Burg en Marianne Espeldoorn-Finke.