< Terug naar overzicht

JSW Magazine

De generatie die nu de schoolbanken bevolkt heeft het maar wat druk met al die mobieltjes, iPhones, gameboys en andere gadgets. Ook in de klas. Ze zijn meestal ook nog handiger met het gebruiken van de nieuwste software dan de docent. Die vraagt zich dan ook wel eens af: “Wat kan ik ze nou eigenlijk nog leren?“ Het uit hun hoofd leren van allerlei feiten, de pubers zien er vaak het nut niet van in. Want je kunt alles toch zo op internet opzoeken? Hoe kun je het beste omgaan met deze mondige en quasi-wijze ‘generatie Einstein’? Orde houden is niet alleen duidelijke regels stellen en straffen wanneer die overtreden worden. Effectief orde houden lukt beter als je jezelf positief als coach opstelt.