< Terug naar overzicht

JSW Magazine

Door leerlingen met verschillende culturele achtergronden met elkaar te laten voetballen, leren ze beter met elkaar om te gaan. In de Utrechtse ‘Vogelaarwijken’ wordt sport op school als middel gebruikt voor burgerschapsvorming. Hoe los je ruzies op? Hoe reageer je op discriminerende opmerkingen? Conflicten tussen groepen jongeren in de wijk komen ook op het veld naar boven en kunnen dan aangepakt worden. Veel allochtonen sporten helemaal niet en nemen weinig deel aan activiteiten in de wijk. Door ze actief te betrekken bij sport-activiteiten hoopt men de sociale samenhang in de wijk vooruit te helpen.