< Terug naar overzicht

JSW Magazine

Zwakke leerlingen vallen vaak tijdens de zomervakantie meer terug in hun leesniveau dan andere kinderen. Scholen kunnen ouders helpen met leeshulpbegeleiding om dat te voorkomen. Door tijdens de vakantie vaak te oefenen met hardop lezen, kunnen ze op niveau blijven. Ouders wordt wel geleerd hoe hulp het beste werkt: niet meteen elke fout corrigeren, maar eerst wachten of het kind de fout herkent en zelf verbetert. Vervolgens een complimentje geven is ook belangrijk. De overbrugging van de vakantieperiode heb ik heel letterlijk weergegeven: