< Terug naar overzicht

JSW Magazine

In tegenstelling tot wat je vaak in de krant leest, doen jongens het op de basisschool niet slechter dan meisjes. De verschillen onstaan pas in de puberteit, op de middelbare school. Het artikel laat zien hoe de feminisering van het onderwijs vanaf de jaren ‘60 ontstond doordat er meer vrouwen op de arbeidsmarkt kwamen die vooral in de zorg en het onderwijs terecht kwamen. De mogelijkheid om parttime juf te zijn heeft dit proces nog versneld. Bijna alleen juffen voor de klas heeft dus geen invloed op de prestaties van kinderen. Toch is er wel een ander negatief effect: die van de beeldvorming. Kinderen sluiten bepaalde beroepen al vroeg uit bij gebrek aan rolmodellen. Rolpatronen doorbreken is extra moeilijk als jongens alleen vrouwen voor de klas zien: ze zien zichzelf dan geen leraar worden, maar wel bijvoorbeeld directeur. Omgekeerd zien meisjes zich geen hoofd van de school worden.