< Terug naar overzicht

Thieme Meulenhoff - JSW Magazine

Het is soms moeilijk om er achter te komen waarom kinderen in de klas druk, agressief of juist teruggetrokken zijn. Kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld kunnen daar heel verschillend op reageren. Het ene kind legt moeilijk contacten, het andere liegt en manipuleert of gebruikt geweld om controle op een situatie van onmacht te krijgen. Soms wordt ten onrechte de diagnose ADHD gesteld, waar een heel ander probleem speelt. Schrikachtigheid of depressief gedrag zijn symptomen waar je alert op moet zijn. Ook terugkerende hoofdpijn of buikpijn kan op problemen thuis wijzen. Dat er een taboe ligt op geweld maakt het extra lastig dit aan te kaarten. Het is belangrijk zowel de leerling als de ouders open en met respect te benaderen. Kleine incidenten komen in bijna ieder gezin wel eens voor. Maar waar eindigt het incident en begint huiselijk geweld? Dat het een veel voorkomend probleem is bleek wel uit een enquête onder leraren: 72% van de leraren heeft te maken gehad met leerlingen die getuige waren van huiselijk geweld.