< Terug naar overzicht

JSW Magazine

Hoe signaleer je als leerkracht dat een leerling ESM (ernstige spraak-/taalmoeilijkheden) heeft? Soms valt het direct op, bijvoorbeeld als een kind stottert, binnensmonds praat of moeite heeft met het vormen van zinnen, verbuigingen en vervoegingen. In andere gevallen is het moeilijker te constateren dat er sprake is van ESM. Dan zegt een kind bijvoorbeeld weinig. Of de leerling geeft geen antwoord, weet niet hoe hij iets duidelijk moet maken, of kan zich verbaal niet verweren bij een conflict maar gaat slaan. Als hen vragen worden gesteld voelen ze zich niet prettig, want er wordt dan meer van ze verwacht dan ze aankunnen.

Als je in plaats van vragen te stellen benoemt wat het kind aan het doen is, wordt die druk om aan verwachtingen te voldoen minder. Dit nodigt zulke kinderen sneller uit een gesprek te beginnen. Een tip voor ouders: geef je kind plaatjes mee van iets waar hij of zij mee bezig is. Dat maakt het praten over die dingen in de klas makkelijker.