< Terug naar overzicht

Jeugd in School en Wereld

Kinderen in het cluster-4 onderwijs leren moeilijk. Toch hoeft dat niet te betekenen dat vooruitgang altijd langzaam gaat. Een nieuw interventieprogramma heeft aangetoond dat zelfs in één maand al flinke vooruitgang geboekt kan worden. Door korte lesblokjes van 5 tot 7 minuten te hanteren, verslapt hun aandacht niet. Als er vaart in de les zit, vinden ze de les ook leuker. Eerst worden moeilijke woorden uit de tekst gehaald en op de muur geprikt. De leraar leest hardop voor, daarna doen zij het hardop na. Vervolgens gaan ze in tweetallen omstebeurt zinnen lezen, zodat ze elkaar kunnen corrigeren. Aan het einde van de rit gaan ze zelfstandig teksten lezen. Ook belangrijk is dat teksten leuk zijn en aansluiten bij hun leefwereld en de actualiteit. Ze mogen bijvoorbeeld zelf onderwerpen aandragen. Wat opvalt is dat het lastige gedrag dat deze leerlingen gewoonlijk vertonen zich in deze lessen nauwelijks meer voordoet.