< Terug naar overzicht

Heeze-Leende in kwade reuk

Het totaal aantal dieren in Heeze-Leende was vorig jaar 717.257 tegen 15.638 inwoners. Dat is 46 dieren per inwoner. Op de website van het CBS is als je goed zoekt interessante informatie te vinden over de aantallen dieren per gemeente. Ik heb tabellen verzameld van het totaal aantal koeien, paarden, varkens, kippen, geiten en schapen in de gemeente. Varkens zijn tussen 2000 en 2015 gestegen van 78.714 naar 98.811. Daar komen dit jaar nog eens 19.200 varkens bij, die Van Asten aan de Kerkedijk wil gaan huisvesten. Samen 118.011 varkens! Tegelijk is het aantal varkensbedrijven van 67 naar 39 gegaan. Daarmee is de schaalvergroting duidelijk te zien.
 Schapen zijn sinds het jaar 2000 grofweg gehalveerd tot 1752.
 Kippen zijn van 720.331 gedaald naar 615.081.
 Geiten zijn bijna verdubbeld tot 890. Het aantal geitenbedrijven is van 16 naar 7 gegaan, ook hier forse schaalvergroting.
 Schapen zijn van 3382 naar 1752 gegaan. Koeien zijn ongeveer gelijk gebleven. Paarden en pony’s zijn bijna verdubbeld tot 723. Is dat de bekende ‘verpaarding van Brabant’? Bij ons wel, maar in heel Noord-Brabant is het aantal paarden met 20,4% gedaald (cbs cijfers). Paarden vind ik best een aanwinst voor het landschap, leveren werkgelegenheid en toerisme op (en ze stinken minder). Van de 68 zijn er 39 paardenhouders overgebleven.

De groei van de vee-industrie zorgt voor toenemende overlast voor burgers die zowel in als buiten de dorpskernen wonen, maar ook voor recreanten die we zo graag in grotere aantallen willen aantrekken. Grotere stallen veroorzaken meer landschapsvervuiling en meer verkeer, fijnstof en stank. Hoe meer varkens er vlak bij elkaar zitten, hoe groter de risico’s zijn voor de volksgezondheid als er varkenspest of zoiets uitbreekt. 60% van alle geproduceerde mest is overschot en moet naar elders vervoerd worden. Mestverwerkingsfabrieken worden ook als oplossing gezien door de agro-industrie, maar daar zitten flink wat haken en ogen aan. Een artikel over een dergelijk plan in onze gemeente (BioTechParkBrabant) kun je hier lezen. Duurzame (d.w.z grondgebonden) veehouderij zou een gezonde toekomst van onze regio dichterbij kunnen brengen. Zou dat ooit ook in onze gemeente in beeld gaan komen? Laten we het hopen.