< Terug naar overzicht

CED Groep - cursus taxichauffeurs

De cusus inventariseert de beperkingen die je als chauffeur tegenkomt en wat je wel of juist niet moet doen. Naast doven en blinden stappen er ook mensen in met stoornissen die je niet zo makkelijk herkent als je er niet in thuis bent, zoals autisme, angststoornissen of ADHD. Ook heb je soms te maken met schelden of ander agressief gedrag. Passagiers met fysieke beperkingen mankeren vaak niets aan hun verstand. Praat tegen een rolstoeler dus niet alsof je tegen een kleuter praat. Dat roept irritatie op. Geef geen visuele aanwijzingen aan slechtzienden. Gebruik pictogrammen in de bus om regels duidelijk te maken.